Menu

Odpovědnost a následky v případě ztráty datVaše data mohou být také informace o druhých! Chcete riskovat až 5 000 000Kč pokuty?

  Ne vždy se daří, pokud jste neměli úspěšný rok, tak je pochopitelné, že do zabezpečení nebudete chtít investovat a přijmete riziko z případné ztráty dat – prostě si dáte pozor nebo důležitá data nechtěně nabídnete konkurenci. Souhlasíme – každý z nás má míru rizika, kterou je ochoten nést a občas musíme dělat kompromisy.

  Ale uvědomujete si, že nemusíte ohrozit jen sami sebe? Lékaři, právníci, pojišťovací agenti… zbystřete!

  Vaše data patrně obsahují citlivé informace! Chováte se k nim v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů?

  Tento zákon jednoznačně předepisuje povinnost – (§13) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

  V případě, že nepřijmete nebo neprovedete opatření zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, může Vám být uložena pokuta do výše 1 000 000Kč respektive až do 5 000 000Kč. (více §44)

  Věříme, že riziko milionové pokuty, ztráty důvěryhodnosti, případné další žaloby za vzniklou újmu, jsou již pádné důvody proč zvážit investici v řádu několika tisíc korun a pořídit si iStorage dataShur nebo diskAshur.

  Pomyslete, jak byste se cítili Vy, kdyby Vám někdo řekl, že vaše anamnéza je volně dostupná na internetu, hned vedle seznamu pojištěného majetku a informací o Vašem dítěti?

  Naše datová úložiště můžete ztrácet třeba každý den. A pak si jen oddechnout, protože bez PINu ve Vaší hlavě se k datům nedostane ani CIA! Žádná pokuta Vám v takovém případě nehrozí, splnili jste zákonnou povinnost! Nikomu nezkazíte život! A v neposledním neztratíte důvěryhodnost u Vašich obchodních partnerů.