Menu

KDO JSME?

Společnost R&M ICT s.r.o. byla založena v roce 2010 specialisty v oblasti informačních technologií. Vznikla, aby zaplnila mezeru na českém trhu, který nereflektoval poslední trendy zabezpečených pevných disků. Se stále vyšším stupněm digitalizace informací si jednotlivci i firmy začínají uvědomovat, že přenosné pevné disky obsahují velké množství citlivých informací, které je třeba zabezpečit v případě ztráty zařízení. R&M ICT s.r.o. má tu čest jako první nabízet nejnovější zabezpečené modely externích disků českým zákazníkům.

Odborníci firmy R&M ICT s.r.o. konzultovali možnosti spolupráce v této oblasti informační technologie s britskou firmou iStorage, jejíž dobré dlouhodobé výsledky v této oblasti jsou všeobecně známé. Výsledkem jednání bylo podepsání smlouvy o výhradní distribuci produktů iStorage pro český trh firmou R&M ICT s.r.o.

Společnost R&M ICT s.r.o. je přesvědčena, že dnešní doba rychlého rozvoje informačních technologií vyžaduje řešení, které spočívá ve správném, kvalifikovaném odhadu potřeb a možností firmy. Nabízíme proto efektivní pomoc při zabezpečování tohoto cíle jak pro soukromé společnosti, tak veřejné instituce, ministerstva, školy, dopravu apod.

Pomůžeme Vám optimalizovat ICT procesy a efektivně využít informační technologie a lidské zdroje k získání konkurenční výhody.